Menu

Perforacje o oczkach podłużnych 

Układ prosty - Lg Układ mijany - Lv
1Lg 1Lv
 Lgok  Lvok

 

Wymiary otworu i podziałka do ustalenia.